Δικαιολογητικά απόσυρσης φορτηγών


Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης του ΙΧ Φορτηγού οχήματός σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.