Ανακύκλωση μετάλλων Παναγιωτίδης

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μετατροπής ενός βλαβερού υλικού για το περιβάλλoν σε λιγότερο βλαβερό ή και καθόλου βλαβερό. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση μετάλλων, διαδικασία μετατροπής scrap σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται νέα αγαθά.

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας, μειώνονται τα απορρίμματα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών και διασφαλίζει το καλύτερο μέλλoν των παιδιών.        

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στην αρχή