Εγκεκριμένη Αδειοδότηση από την ΕΔΟΕ
 
 
 

Ανακύκλωση - Απόσυρση & Διαγραφή αυτοκινήτων Παναγιωτίδης στην Πτολεμαΐδα

 
Από το 1988 μέχρι σήμερα, με την πολυετή εμπειρία στον χώρο, η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ στην Πτολεμαΐδα δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και εμπορία παλαιών μετάλλων και αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για την νόμιμη διαγραφή και απόσυρση του οχήματος σας με δωρεάν μεταφορά, εκδίδοντας το τελικό πιστοποιητικό καταστροφής ως αποδεικτικό της διαγραφής του αυτοκινήτου σας.

Επίσης η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και εμπορία παλαιών μετάλλων, συλλέγοντάς τα από τον χώρο σας με ιδιόκτητα οχήματα μεταφοράς, κατέχοντας τις απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο αναλυτικά οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι οι παρακάτω: