Ανακύκλωση μετάλλων Παναγιωτίδης

 
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μετατροπής ενός βλαβερού υλικού για το περιβάλλoν σε λιγότερο βλαβερό ή και καθόλου βλαβερό. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση μετάλλων, διαδικασία μετατροπής scrap σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται νέα αγαθά.

Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας, μειώνονται τα απορρίμματα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών και διασφαλίζει το καλύτερο μέλλoν των παιδιών.