Δικαιολογητικά απόσυρσης Ι.Χ. επιβατικών

 
Ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης ΙΧ επιβατικού οχήματος σας, καθώς και τη νομική μορφή του κατόχου (ιδιώτης, ΑΕ ή ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ). Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.