Μέταλλα Παναγιωτίδης

 
Η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της ανακύκλωσης συμβάλει στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Η εταιρεία μας ικανή στην συλλογή μετάλλων όπως σίδηρος, αλουμίνιο, ορείχαλκος, κ.ά. προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά αυτών.

Βασισμένη στην τεχνογνωσία του προσωπικού και την πολυετή της πείρα στον χώρο, αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση και διάλυση κτηρίων, μεγάλων εγκαταστάσεων και μηχανημάτων χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πιο αναλυτικά οι κατηγορίες μετάλλων είναι οι εξής:

  • Σίδηρος
  • Μαντέμι
  • Αλουμίνιο (κουτάκια, μαλακό, σκληρό, προφίλ)
  • Χαλκός (καθαρός, καλώδια)
  • Ορείχαλκος (μπρούτζος)
  • Αντιμόνιο
  • Μολύβι
  • Ανοξείδωτο
  • Διάφορα Μοτέρ (μίζες, δυναμό)

Σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η εταιρεία μας συλλέγει και μεταφέρει όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και συμβάλει στην αφαίρεση των επικίνδυνων στοιχείων από αυτά και την ανάκτηση των αξιοποιήσιμων υλικών τους.

Τέλος, η εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό εργαλείων αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς όπως και μηχανημάτων δεματοποίησης για την συλλογή και την ασφαλή μεταφορά των υλικών αποβλήτων.